Гражданско сдружение Възраждане", Прага
Občanské sdružení Vazraždane

 


Гражданско сдружение «Възраждане» е  създадено през 2001 г. и регистрирано в Министерството на вътрешните работи на Чешката република. Има за цел да защитава интересите на българското национално малцинство в Чехия, да популяризира българския език, култура и традиции, да развива активна дейност в областта на интеграцията на българската диаспора, както и да работи за изграждане положителния имидж на България в чужбина. Сдружението е инициатор на редица проекти, подкрепяни от министерствата на културата и образованието на Чехия и от пражкото кметство. От 2002 г. “Възраждане” издава списание “Българи”; същата година създава и Неделно училище. От 2003 г. ежегодно организира Днинабългарскатакултура и концерта Млади български таланти. Има богата клубна дейност.

Občanské sdružení Vazraždane vzniklo v roce 2001 . Toto sdružení bulharské menšiny si klade za cíl duchovní sjednocení Bulharů v Čechách, zachování bulharské svébytnosti, udržování bulharských tradic, jazyka a kultury. Snaží se o prohlubování multikulturních vztahů a popularizaci bulharské kultury v Česku prostřednictvím nejrůznějších kulturních a společenských akcí – koncertů, výstav, přednášek a podobně.
Má bohatou klubovou činnost - Klub Vazraždane. Každý rok pořádá oslavy tradičních bulharských svátků: 1.března (Baba Marta, oslavu příchodu jara), pravoslavných Velikonoc a Vánoc, tzv. Trifon Zarezan atd. Pořádalo též akce u příležitosti bulharských státních svátků - 3. března (Osvobození Bulharska z turecké nadvlády) a 24. května (Den slovanských věrozvěstů) ad.
O.s. Vazraždane organizuje každý rok Dny bulharské kultury. Od r. 2002 sdružení organizuje také sobotní školu Čtu, píšu a mluvím bulharsky, dotovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.   
Od r. 2002 vydává dvouměsíčník Balgari; tento profesionálně připravovaný časopis  pro Bulhary žijící v Čechách podporuje Ministerstvo kultury ČR. Časopis vychází v šesti číslech ročně v bulharštině, z toho jednou jako dvojčíslo. Průměrný náklad je 1.000 kusů, rozsah je 32 stran A 4/4. Balgari je rozšiřován formou volného prodeje – např. na katedře bulharistiky Univerzity Karlovy, na Bulharském gymnáziu a je k dispozici na Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR.

Контакт / Kontakt:
Maria Zacharieva
o.s. Vazraždane
Vocelova 3
120 00 Praha 2
Тел: 00420/ 777 196 322
e-mail: balgari@atlas.cz