Списание „Българи“ 2005, брой 2
 
Разгледай списанието по рубрики

Съдържание:
4-5. Политика: Изборите в България. Ексклузивно интервю с
министъра на финансите Милен Велчев

8-10. Българите в Чехия
12-14. Профили: Джон Атанасов. Забравеният създател на
компютъра

15-17. Тема на броя: България и Европейският съюз
18-21. Личности: Звездата Веселина Кацарова – Лудек Шопов – За България мисля непрекъснато
22-23. Интервю с главния редактор на в. Lidové noviny Веселин Вачков
24. Култура
25. Интересно: Светът на рекордите
27. Млади чешки българисти: Ивана Скалова – българистика
като лотария

28. Памет: 110 години от смъртта на Стефан Стамболов